Helnæs Kirke Menighedsråd


Formand:

Marianne Therp
Lindhovedvej 21
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
Mail: mstherp@gmail.com

Næstformand:
Inger Lund
Helnæs Byvej 69
Tlf. 2927 0575
Mail: in47lu@hotmail.com

Kasserer:
Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 6477 1329 / 40647867
Mail: lindegaardfinn@gmail.com

Sekretær/kontaktperson:
Pia Haahr
Tlf. 6477 1260 - 2396 9319
Mail: pia.haahr@live.dk


Kirkeværge:
Flemming Neldeberg Hansen
Hasselvænget 17
Tlf. 6474 1641
Mail: neldeberg@ofir.dk

3281
5911
3259
3266
3271

Helnæs kirkegård under forandring

af Marianne Therp

Som på alle kirkegårde i Danmark sker der det, der også er sket på Helnæs, at der opstår tomme pladser, tomme gravsteder. Det er begravelseskulturen, som har ændret sig i store del af verden. Flere blive bisat og kremeret. Derfor vokser behovet for urnegravsteder, plade i plæne og større områder til Fællesgravplads. Af og til bliver buske og træer triste, skæve eller for store. Der bliver behov for forandring.

Større oplevelser for øjnene
Nogle af de skæve træer er blevet fældet; for stor buske er blevet fjernet. Når I går en tur på Helnæs kirkegård, vil I opdage, at der ikke mere er tomme gravsteder. Der er plantet forskellige stauder på dem, så der hvert år vil være kønne blomster eller blade at se på. Der er plantet små kønne træer, hvor løvets farver giver os nye oplevelser, når vi går rundt. Flere steder vil der i foråret kommer løg op, før stauderne kommer. I løbet af den sidste efterårsmåned, er der blevet plantet træer og taksplanter. Der bliver noget at se på.

Gamle gravsten bevares i stor stil
En anden ændring på kirkegårde – også på Helnæs kirkegård – er at flere nedlægger deres gravsteder. Familiegravsteder er der stadig en del af, men hvis efterkommere vil kremeres og have urnen sat et andet sted, så nedlægges gravstedet.
Derfor vil nogle gravsten fra disse gravsteder blive bevaret, andre ikke. Nogle har valgt at tage et gravminde hjem, andre at få et flyttet til et andet gravsted. Menighedsrådet har valgt at bevare alle meget gamle gravsten, alle enestående gravsten, alle gravsten med stillingsbetegnelser, som er eller bliver historie. Ønsker nogen at hjemtage gravsten fra nedlagte gravsteder, hører vi gerne om det.

Menighedsrådsmøder i 2018

Menighedsrådsmøder afholdes i 
Borgerhuset kl. 19.30.

Der er menighedsrådsmøder hvor alle er velkomne:
onsdag den 4. april.
onsdag den 23. maj.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og ønsker du at modtage dagsordenen forud for mødet, kan du sende en mail til: mstherp@gmail.com en uge før mødet.

Referatet fra den åbne del af mødet kan ligeledes fås ved henvendelse til: mstherp@gmail.com

Dagsorden til næste møde


Dagsorden for møder kan fås ved henvendelse til: mstherp@gmail.com