Kontakt

Kontakt


SOGNEPRÆST
Else Suhr
Tlf. 6477 1083 / 2910 1093
Mail: elsu@km.dk
Tirsdag-fredag kl. 12-13
samt torsdag kl. 17-18

Kirkeværge:
Flemming Neldeberg Hansen
Hasselvænget 17
Tlf. 2178 5100
Mail: neldeberg@ofir.dk

Kirkesanger:
Pia Haahr
Helnæs Byvej 26A, Helnæs
5631 Ebberup
Tlf. 6477 1260 / 2396 9319


Organist:
Lis Nielsen
Ungersbjerge 18
5683  Haarby
Tlf. 6477 1659

Afløser:
Andreas Schnalke
Lindhovedvej 4
5631 Ebberup
Tlf. 2987 6260

Graver:
Hanne Albrechtslund
Helnæs Byvej 50A
5631 Ebberup
Tlf. 2053 5215

3281
5911
3259
3266
3271

Frivillig hjælpere ved Helnæs Kirke


En flot pyntet kirke understreger det gode og glade budskab. Det har vi tradition for i Helnæs Kirke. Mange frivillige har pyntet flot op til høstgudstjenesten i flere år og nu vil vi prøve at pynte også til andre højtider i kirkeåret. Vil du hjælp med, kan du kontakte Pia Haar på
tlf. 6477 1260, mobil 2396 9319

eller pia.haahr@live.dk 


Udover de, som hjælper ved pyntning af kirken ved højtiderne, bliver vi da altid glade, når nogen vil hjælpe os i menighedsrådet. Der er ved kirken flere opgaver, som frivillige sagtens vil kunne løse. Har du lyst til at give os en hånd engang imellem, eller har du en god idé til noget, som netop du, kunne gøre, så kontakt Marianne Therp på mobil 2720 1668 eller mstherp@gmail.com