Konfirmandundervisning


Der vil fortsat være konfirmandundervisning hos sognepræsten i Dreslette og Helnæs sogne. 

Jeg vil gerne indkalde forældre og konfirmander til et møde tirsdag den 29. august kl. 19.00. Sammen kan vi denne aften finde en eftermiddag om ugen, hvor alle kan deltage i konfirmandundervisningen - uanset om konfirmanderne går på Ebberup Skole eller Haarby Skole – eller andre skoler.

Jeg håber, vi kan få et godt hold konfirmander her fra Dreslette og Helnæs, jeg vil i hvert fald gøre mit til at tilknytningen til sognene og kirkerne bevares – og ikke mindst til hinanden. Der vil komme brev til konfirmandforældrene hen over sommeren.

Med venlig hilsen

Sognepræst Else Suhr 

Gudstjeneste 3. søndag i advent

3. søndag i advent 17. december kl. 11.00

Fælles gudstjeneste for Dreslette, Helnæs, Sønderby og Kærum

I Kærum kirke

Gudstjeneste 4. februar

Fælles Kyndelmisse-gudstjeneste for alle 5 sogne

i Dreslette kirke kl. 17.00 (Else Suhr)

Fælles spisning i Dreslette Forsamlingshus: kl. 18.15

Pilgrimsvandring


Efter strukturændringen i Assens provsti i efteråret 2016 er det hidtige samarbejde mellem Sønderby/Kærum sogne og Dreslette/Helnæs sogne blevet udvidet med Haarby sogn. En af de ting der i det nye fælleskab blev besluttet var at gennemføre en pilgrimsvandring anden påskedag som var en af Haarbys traditioner. 

Deltagerne fra Haarby startede med en kort andagt i Haarby kirke ved sognepræst Adam Boas og de fire andre sogne begyndte på samme måde i Dreslette kirke ved sognepræst Else Suhr. 

I perfekt forårsvejr begav vi os alle ud på en 6-7 km. smuk vandrertur til Løgismoses slotskapel. Da alle var nået frem til Godset Løgismose blev den medbragte mad indtaget på den grønne plæne foran kapellet hvorefter der var en kort andagt i slotskapellet ved sognepræst Rikke Graf. De fem sognes tre præster havde på denne måde delt opgaverne imellem sig. Under andagten i Løgismose var der endvidere et musikalsk indslag forestået af kirkesangere og en graver. Efter andagten drog deltagerne tilbage til udgangspunkterne hvor der blev serveret en velfortjent kop kaffe. 

Under den ganske lange vandrertur blev der naturligvis lejlighed til at møde og tale med rigtig mange om stort og små – ja møde andre fra sognene som man måske ikke kendte så godt i forvejen. Dette var et meget værdsat og værdifuldt element under pilgrimsvandringen.

Arrangementet var en stor succes med deltagelse af ca. 60 personer, ligeligt fordelt på de to grupper.

Reformationsmaraton

Den sidste reformationsmaraton er på Helnæs tirsdag den 6. juni kl. 19.00, inden det store reformationsbrag og afslutning i Vor Frue kirke i Assens den 25. juni kl. 14.00.

I Helnæs kirke kommer aftenen til at omhandle trosartikel 28: ”Om den kirkelige magt”. Man kan måske også vende den om og spørge, hvem har magten i kirken – og hvis ikke Luther havde fået magten, hvem ville så have fået den? Havde den katolske kirke haft lige så stor indflydelse efterfølgende, selvom Luther ikke havde vundet kampen?

Aftenen vil blive indledt med et historisk rids af tiden på Helnæs omkring reformationen. Derefter går vi videre med trosartiklen, og vi slutter aftenen af med en forfriskning.