Velkommen


SOGNEPRÆST

Else Suhr
Tlf.  2910 1093 / 6477 1083
Mail: elsu@km.dk

Dreslette Kirke
Assens Provsti
Fyns Stift

 

 

Nye tider - nye skikke


Som det nok er alle bekendt, så lukker Dreslette Landsbyordning pr. 1. 8. 2017, hvorfor det af landsbyordningen udgivne LOKALBLAD ikke længere udkommer efter juni nummeret. 

For Dreslette Sogn er det stadig vigtigt, at der udkommer et blad med informationer, nyheder mm, hvorfor menighedsrådet ved Dreslette Kirke har besluttet at udtræde af samarbejdet med Sønderby, Kærum og Helnæs sogne om udgivelsen af et fælles kirkeblad. 

Menighedsrådet siger tak for samarbejdet med kirkebladet og ser frem til fortsatte gode fælles aktiviteter i forbindelse med gudstjenester, events mm.

3281
5911
3259
3266
3271

Frygt skal vendes til glæde

Frygten har det med at sætte sig i os. Frygten for krig, terror og ulyk­ker kan nage vort sind - en frygt som desværre blive mere og mere aktuel.

Midt i alt dette oplever vi trods alt, at vi har et håb om fred, et håb på bedre tider. Her i denne kommende tid, adventstiden, venter vi med glæde på det, som kommer: fejringen af Jesu fødsel. Den fødsel hvor netop kærligheden og håbet blev født. To begreber som kan være en smule abstrakte - til gengæld er det svært at forestille sig et liv uden.

'Det er vel også derfor at alle kirkebænkene er tæt besatte juleaften. Uanset alder venter alle kirkegængerne på at høre den fantastiske fortælling om den fødsel, som kom til at ændre hele verden - og satte vores tidslinje i gang. Om det lille Jesus-barn, Maria og Josef, hyr­derne på marken, englen, som siger: "Frygt ikke!, og slutningen på fortællingen, hvor den himmelske hærskare med englen synger: Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Efter denne fortælling juleaften kan alle trygt sætte sig på kirkebæn­kene igen, lade freden sænke sig, som man siger.

Fred er et meget centralt ord, som vi bliver mindet om her i julen. Det er et ord, som kom med Jesus. Og fred kunne vi passende tage med os ind i det nye kirkeår. Forsøge at lade freden sænke sig, så er det tid til at vende bunken så og sige. Lægge gammelt nag, uvenska­ber og fastlåste vaner bag sig - tage julekosten frem og feje alt det gamle utøj ud af huset - en gang for alle. Der er ikke noget så godt som en mental hovedrengøring lige op til jul. Når det er gjort, så kan vi trække vejret meget bedre, der er ligesom rum til mere - plads til nye tanker.

Måske er det på tide at se verden i et nyt perspektiv? Vende blikket
væk fra sig selv, vende tankesættet og tænke på englens ord til hyr-

derne på marken: "Frygt ikke".

Det er en opbyggelig og dejlig lille sætning, som fortæller os, at vi skal lade vores flygt vige for glæden. Når glæden bliver fortegn, så åbner verden sig pludselig for os og langt mere kan lade sig gøre, end hvis man vedbliver i de gamle fastlåste vaner med nag og uvenskab.

Så kan vi også med glæde og åbent hjerte tage imod det gode bud­skab: -Frygt ikke, tro kun"!

Glædelig jul!

Sognepræst Else Suhr

Så er der gudstjeneste

Månedens gudstjenester

Januar

1. Jan. Nytårsdag ingen 

7. jan. 1.s.e.H3K  9.30

14. jan. 2.s.e.H3K   ingen

21. jan Sidste s.e.H3K  11.00

28. jan. Septuagesima  9.30

 

 

Fra kirkebogen


Døbt i Helnæs kirke:

23. april Karla Skøtt

Viet i Helnæs kirke

26. august Ida Lund Tast og Janus Bundebjerg Beier

7. oktober Ulla Jørgensen og Simon Jørgensen