Velkommen


SOGNEPRÆST

Else Suhr
Tlf.  2910 1093
eller 6477 1083

Mail: elsu@km.dk

Dreslette Kirke
Assens Provsti
Fyns Stift

 

 

Nye tider - nye skikke


Som det nok er alle bekendt, så lukker Dreslette Landsbyordning pr. 1. 8. 2017, hvorfor det af landsbyordningen udgivne LOKALBLAD ikke længere udkommer efter juni nummeret. 

For Dreslette Sogn er det stadig vigtigt, at der udkommer et blad med informationer, nyheder mm, hvorfor menighedsrådet ved Dreslette Kirke har besluttet at udtræde af samarbejdet med Sønderby, Kærum og Helnæs sogne om udgivelsen af et fælles kirkeblad. 

Menighedsrådet siger tak for samarbejdet med kirkebladet og ser frem til fortsatte gode fælles aktiviteter i forbindelse med gudstjenester, events mm.

3281
5911
3259
3266
3271

Jubilæum

Fælles måltider-fælles glæder

Når vi siger ja til at sidde sammen med andre ved samme bord for at spise, så skyldes det først og fremmest vores glæde ved at spise med andre.

Mad og måltider har altid været vigtige, når mennesker mødes. Det kan være i familiære sammenhænge, hvor man mødes ved højtider, fødselsdage – eller blot almindelige hyggelige sammenkomster. Det kan være på arbejdspladsen, hvor alle nyder frokostpausen til at slappe af og snakke om løst og fast med kollegaerne – eller også lokalt, hvor der er god tradition for fællesspisninger både i Helnæs sogn og i Dreslette sogn. 

Og det midt i en tid, hvor man ellers siger, at det individuelle er i højsædet. Det har i de senere årtier været en almindelig antagelse, at måltidet som institution er under opløsning, og at de fællesskaber som måltidet traditionelt skaber derfor er ved at forsvinde. Der er opstået et begreb som hedder ”spisning i forbifarten” – som er betegnelsen på et nyt fænomen. Det moderne menneske er ved at udvikle en tendens, som vi kender fra dyrene, der græsser lidt på må og få, når de bliver sultne eller støder på mad.

Vi har simpelthen for travlt i dag, og derfor sætter man sig ikke samlet ned og spiser et måltid, sådan som man gjorde i gamle dage. Er der nogle som påstår.

Det er svært at se, når man sidder godt bænket til fællesspisningerne – hvor snakken går, og der er højt humør. Hvor der er repræsentanter for alle generationer både børn, unge forældre – og ældre, og der bliver knyttet bånd og udvekslet lokal snak, sådan så alle opdateres om, hvad der sker i det lokale område af stort og småt.

Og det er ikke kun her på landet fænomenet eksisterer, fællesspisninger er også ved at vinde frem i hovedstaden og de andre større byer. 

Vi vil gerne nyde vores mad sammen med andre – er der noget, der tyder på, selvom andre mener noget andet.

I kirken skal vi om ikke så længe fejre påsken – vi fejrer blandt andet skærtorsdag, at Jesus indstiftede den kristne nadver.

I påsken er der tradition for at spise lam, når familierne samles i hjemmene. 

Påskemåltidet har rødder i den jødiske tradition, og flere kirker i dag samler folk, netop skærtorsdag, til at nyde det helt rigtige måltid: lam med usyret brød, æblemos og selleri. Flødekartofler er noget, vi selv har opfundet.

Da Jesus skærtorsdag indstiftede nadveren for sine disciple, så brugte han flere elementer fra det jødiske påskemåltid, og det var: vin og usyret brød.

Brød og vin er de to elementer, som vi bruger i kirken, når vi i fællesskab går til nadver, og hvor man også her mærker fællesskabet – en stille stund i vores fortravlede hverdag.

God påske

Sognepræst Else Suhr

Så er der gudstjeneste

Månedens gudstjenester

Juni 2018

 

3. juni 1.s.e.trin INGEN

10. juni 2.s.e.trin kl 11.00 K

17. juni 3.s.e.trin jubilæumsgudstjeneste kl 11.00

24. juni 4.s.e.trin INGEN

 

 

Fra kirkebogen


Døbt i Helnæs kirke:

23. april Karla Skøtt

Viet i Helnæs kirke

26. august Ida Lund Tast og Janus Bundebjerg Beier

7. oktober Ulla Jørgensen og Simon Jørgensen