Konfirmandundervisning


Der vil fortsat være konfirmandundervisning hos sognepræsten i Dreslette og Helnæs sogne. 

Jeg vil gerne indkalde forældre og konfirmander til et møde tirsdag den 29. august kl. 19.00. Sammen kan vi denne aften finde en eftermiddag om ugen, hvor alle kan deltage i konfirmandundervisningen - uanset om konfirmanderne går på Ebberup Skole eller Haarby Skole – eller andre skoler.

Jeg håber, vi kan få et godt hold konfirmander her fra Dreslette og Helnæs, jeg vil i hvert fald gøre mit til at tilknytningen til sognene og kirkerne bevares – og ikke mindst til hinanden. Der vil komme brev til konfirmandforældrene hen over sommeren.

Med venlig hilsen

Sognepræst Else Suhr 

Sogneudflugt til Jelling

I år bliver sogneudflugten lagt på en søndag, søndag den 10. september, hvor vi begynder tidligt om morgenen, hvor bussen henter os.

Planen er, at vi spiser morgenmad i Hvejsel sognehus, hvor sognepræst Gitte Sandager Bjerre er sognepræst. Gitte er min (Else) ”gamle” studiekammerat fra Aarhus Universitet, og hun glæder sig til at se mine nye menigheder. I kan til gengæld glæde jer til at møde en levende og god prædikant.

Morgenmaden er klar kl. 9.15 

Efter morgenmaden er der gudstjenesten i Ildved kirke kl. 10.30, hvor Gitte Sandager Bjerre er prædikant. Efter gudstjenesten skal vi til Jelling og se højene og på museet ”Kongernes Jelling”. Vi skal også undervejs ha’ frokost, hvor det bliver, får I besked om senere. Hjemkomst i løbet af eftermiddagen.

Vi tager af sted kl. 7.30-8.00 og der er opsamlingssteder fra kirkerne Helnæs kirke og Dreslette kirke. Prisen er 250 kr.

I må meget gerne melde jer til allerede. Det kan I gøre på mail: elsu@km.dk eller pr.
tlf. 6477 1083 / 2910 1093 

Sogneudflugt til Fredensborg

 

Søndag den 27. august 2017

Program:

Kl.7.30: Afgang fra Sønderby præstegård. Kaffe og rundstykker inden gudstjenesten.

Kl. 10.00: Gudstjeneste i Sct. Bendts kirke, Ringsted.

Kl. ca. 12.30-14.00: Frokost i ”Skipperhuset”, ved Esrum sø. Herefter gåtur gennem slotshaven.

Kl. 14.30-16.30: Besøg og rundvisning på slottet.

Kl. ca. 16.30: Afgang fra Fredensborg, sandwich uddeles i bussen.

Kl. ca. 19.30: Forventet hjemkomst.

Pris pr deltager: 350,-. For udensogns er prisen 400,-

Prisen er alt inklusiv undtagen drikkelse.

Tilmelding senest d.1.august til Laila Christiansen tlf: 21473633 eller til Lene Kastrup tlf: 29 69 76 02. Alle er velkomne

Arrangører: Sønderby og Kærum sogne

Pilgrimsvandring


Efter strukturændringen i Assens provsti i efteråret 2016 er det hidtige samarbejde mellem Sønderby/Kærum sogne og Dreslette/Helnæs sogne blevet udvidet med Haarby sogn. En af de ting der i det nye fælleskab blev besluttet var at gennemføre en pilgrimsvandring anden påskedag som var en af Haarbys traditioner. 

Deltagerne fra Haarby startede med en kort andagt i Haarby kirke ved sognepræst Adam Boas og de fire andre sogne begyndte på samme måde i Dreslette kirke ved sognepræst Else Suhr. 

I perfekt forårsvejr begav vi os alle ud på en 6-7 km. smuk vandrertur til Løgismoses slotskapel. Da alle var nået frem til Godset Løgismose blev den medbragte mad indtaget på den grønne plæne foran kapellet hvorefter der var en kort andagt i slotskapellet ved sognepræst Rikke Graf. De fem sognes tre præster havde på denne måde delt opgaverne imellem sig. Under andagten i Løgismose var der endvidere et musikalsk indslag forestået af kirkesangere og en graver. Efter andagten drog deltagerne tilbage til udgangspunkterne hvor der blev serveret en velfortjent kop kaffe. 

Under den ganske lange vandrertur blev der naturligvis lejlighed til at møde og tale med rigtig mange om stort og små – ja møde andre fra sognene som man måske ikke kendte så godt i forvejen. Dette var et meget værdsat og værdifuldt element under pilgrimsvandringen.

Arrangementet var en stor succes med deltagelse af ca. 60 personer, ligeligt fordelt på de to grupper.

Reformationsmaraton

Den sidste reformationsmaraton er på Helnæs tirsdag den 6. juni kl. 19.00, inden det store reformationsbrag og afslutning i Vor Frue kirke i Assens den 25. juni kl. 14.00.

I Helnæs kirke kommer aftenen til at omhandle trosartikel 28: ”Om den kirkelige magt”. Man kan måske også vende den om og spørge, hvem har magten i kirken – og hvis ikke Luther havde fået magten, hvem ville så have fået den? Havde den katolske kirke haft lige så stor indflydelse efterfølgende, selvom Luther ikke havde vundet kampen?

Aftenen vil blive indledt med et historisk rids af tiden på Helnæs omkring reformationen. Derefter går vi videre med trosartiklen, og vi slutter aftenen af med en forfriskning.