Velkommen


SOGNEPRÆST

Else Suhr
Tlf.  2910 1093 / 6477 1083
Mail: elsu@km.dk

Dreslette Kirke
Assens Provsti
Fyns Stift

 

 

3281
5911
3259
3266
3271

En glad og spændt præst


Det er ikke altid, man behøver at flytte så langt for at få sin drøm opfyldt. For mit vedkommende drejer det sig om 15 km fra embedet i Ørsted, Søllested, Vedtofte pastorat med bolig i Ørsted præstegård til mit nye embede her i Dreslette-Helnæs pastorat med 30 procent forpligtelse i Haarby sogn med bolig i Dreslette præstegård. Et embede som jeg tiltræder den 1. december.
Strukturprocessen i Assens provsti har fyldt meget i de sidste par år. Meget har været i spil, der er sket ændringer i sogne og for mange præster. Forandringer som også har skabt det gode, at vi præster har lært hinanden bedre at kende og også de forskellige pastorater i provstiet. Det har været medvirkende til, at jeg søger denne stilling, hvor der blandt andet er skabt mulighed for fællesskaber og aktiviteter på tværs af pastorat grænser med to af mine gode kolleger.
Først og fremmest glæder jeg mig til at holde gudstjenester i de fantastiske kirker, som alle har deres særpræg. Jeg glæder mig til at køre over dæmningen i skumsprøjt, regn og slud for at forkynde det kristne budskab i den hyggelige og fine kirke på Helnæs, opleve den lidt majestætiske atmosfære, som Dreslette kirke byder på, og prædike i et stort sogn i den rummelige og smukke Haarby kirke og også Løgismose kapel, når der er gudstjenester der.
Jeg skal lære menighedsrådene og menighederne at kende – finde frem til stedets kirkelige traditioner og liv, alt det som gør området lige præcis til det, det er. Fra mine kolleger har I menigheder fået et rigtig godt skudsmål, så jeg glæder mig meget til at møde jer både i kirken og hjemme.
Jeg vil også se frem til at skabe måske nye traditioner, som kan være med til at styrke fællesskabet i området. I det hele taget er jeg optaget af, hvordan man kan skabe ”Kirke på landet” i en tid, hvor folkekirken har mange udfordringer. Min erfaring er, at det giver god respons, at præsten deltager i det lokale liv på lige fod med andre, så det vil jeg bestræbe mig på – være med til at skabe fællesskaber – også med de lokale foreninger, sådan så kirken forbliver en naturlig del at det lokale samfund.
Det har jeg brugt mange kræfter på i min nuværende stilling, hvor jeg har været i fire år, og som er mit første embede som præst. Jeg har læst teologi på Aarhus Universitet, og jeg er også uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, som jeg afsluttede i 1987. Jeg har arbejdet som journalist i 25 år både på dagblade i Aarhus og omegn og som freelancejournalist tilknyttet bureauet Horisont. Jeg har ikke én dag fortrudt mit skifte til præstegerningen, det har været et ønske, som jeg har haft i mange år.
Jeg er 59 år og har en datter på 29 år, som bor i København. Jeg er fraskilt og kommer fra en stor familie, som er tæt forbundne. Min venskabskreds er stor, og vennerne benytter sig ofte af at komme i en præstegård med god plads og højt til loftet på alle måder. Det samme gælder for menigheden, alle er velkomne i præstegården. Jeg glæder mig til besøg.

Sognepræst Else Suhr

Så er der gudstjeneste

Månedens gudstjenester

Maj

7. 3.s.e.påske                        ingen gudstj.

12. Bededag                          ingen gudstj.

14. 4.s.e.påske Konfirmation  10.00    

21. 5.s.e.påske                        9.30

25. Kristi himmelfarts dag      11.00

28. 6.s.e. påske                       9.30

FRA KIRKEBOGEN


Døbt i Helnæs kirke:

4. sept. Nikolaj Knudsen Johansen

Viet i Helnæs kirke:
5. aug. Susanne Stahl Andersen
og Lars Thorbjørn Andersen
6. aug. Annette Dahl og Mika Dahl
6. aug. Julie Mosbjerg Madsen
og Anders Mosbjerg Madsen
10. sept. Ingelise Krag Heise
og Morten Krag Heise

Bisat/begravet fra Helnæs kirke:
13. okt. Preben Holk
5. nov. Kurt Brandt Fløjborg
17. jan. Kurt Edsbjerg Holst
25. jan. Arne Dahl Rasmussen