Velkommen


SOGNEPRÆST

Anders  Lundbeck  Rasmussen
Nørrelundsvej 4
5683 Haarby
Tlf. 64 77 10 83

Dreslette Kirke

Assens Provsti

Fyns Stift

FARVEL OG TAK til vores sognepræst


Søndag den 17. juli kl. 17.00
skal vi tage afsked med vores sognepræst gennem 13 år. Anders Lundbeck Rasmussen har fået nyt embede i Kerteminde.

Anders holder sin afskedsgudstjeneste i Helnæs Kirke søndag den 17. juli
kl. 17.00 og menighedsrådet indbyder alle Helnæsboere til gudstjeneste og en kort sammenkomst i "Helnæs gamle præstegård" bagefter.

Der bliver mulighed for at sige farvel, og der serveres et let traktement. 

Alle, der har lyst, kan tage ordet.

Anders vil selvfølgelig blive savnet her på Helnæs, men vi ønsker både Anders og hans familie alt godt i deres nye fremtid i Kerteminde.

Gudstjenester
Anders prædiker ved gudstjenesterne i Helnæs Kirke den 10. juli kl. 11.00 og altså sidste gang den 17. juli kl. 17.00.

På glædeligt gensyn i HELNÆS KIRKE fra MENIGHEDSRÅDET

3281
5911
3259
3266
3271

De 4 sogne og en strukturproces

Både menighedsråd og præster i Assens provsti har i de to seneste år tilbragt megen tid med møder med henblik på en strukturproces i Assens provsti. Hensigten med strukturprocessen har været, at alle skal have lige adgang til en præst, således at der under enhver sognepræst nu hører ca. 2000 sognebørn.

Biskoppen har truffet en beslutning for de 4 sogne, hvorefter sognepræsterne i Dreslette-Helnæs og i Kærum-Sønderby pålægges arbejde i Hårby sogn. Især er det sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, som får pålagt yderligere bistandsforpligtelse i Hårby sogn, mens sognepræst Rikke Graff skal vikariere i Hårby i ferier og friweekends. Samarbejdet starter i september, hvor vi vil byde vores kollega Adam Boas velkommen i kirkerne i de 4 sogne, hvor han skal vikariere i ferier og friweekends.

RG

Så er der gudstjeneste

Månedens gudstjenester

Juli

3.   6.s.e.trin.           Ingen gudstj.

10.  7.s.e.trin.          11.00

17. 8.s.e.trin.           17.00

24. 9.s.e.trin.           9.00 (RG)

31. 10.s.e.trin.         Ingen gudstj.