Velkommen


MIDLERTIDIG SOGNEPRÆST

Jørgen Mose Laursen
Tlf: 64 77 10 83
mose@laursen.mail.dk

Dreslette Kirke
Assens Provsti
Fyns Stift

FRA KIRKEBOGEN

 
3281
5911
3259
3266
3271

Goddag

Ø-præsten Jørgen Mose Laursen


Da jeg som konstitueret sognepræst skal vikariere i Dreslette og Helnæs sogne de næste måneder, er jeg blevet bedt om at skrive lidt om mig selv.

I 1980 fik jeg embede som sognepræst på Jegindø i Limfjorden – og residerende kapellan i Hvidbjerg-Lyngs sogne, Thyholm. Hér boede min kone Lise, vor datter Christina og jeg gennem 12 år i den smukt beliggende Jegindø præstegård med udsigt over Limfjorden.

I 1992 blev der en stilling ledig på Samsø, hvor vi gennem mange år havde besøgt nogle gode venner. Hér blev jeg sognepræst i Besser sogn og på den lille ø Tunø, som vi skulle sejle over til hver anden uge.

 Da jeg efterhånden så småt var ved at nærme mig pensionsalderen, fik vi tilbudt en dejlig lejlighed i Ringe. Det passede os rigtig godt, for så ville vi komme ganske tæt på vor datter og svigersøn og tre børnebørn, som bor i Heden. Derfor var det bare om at lade sig pensionere og flytte til den store ø Fyn.

Her har jeg nydt meget at kunne være til hjælp rundt omkring, hvor der i korte og længere perioder har været brug for en afløserpræst. Og i den forbindelse glæder det mig meget at kunne være til hjælp i Dreslette og Helnæs sogne, kirker og menigheder, hvor jeg allerede har fået en særdeles venlig modtagelse.

Så er der gudstjeneste

Månedens gudstjenester

Oktober

2.  19.s.e.t.            11.00. Fælles gudstjeneste for de
                                      4 sogne i Helnæs kirke

9. 20.s.e.t.            -

16. 21.s.e.t           -

23. 22.s.e.t            9.00 (RG)

30. 23.s.e.t.          11.00

FRA KIRKEBOGEN


Døbt i Helnæs kirke:

24. juli Ava Ravn Reeh, Lunghøjvej 24, Faurskov
24. juli Noa Ravn Reeh, Lunghøjvej 24, Faurskov

Viet i Helnæs kirke:
21. maj Tina Gwen Holmehav Sørensen og Allan Kruse Sørensen, Ryet 23, Helnæs

Bisat/begravet fra Helnæs kirke:
5. juli Birthe Gurli Lindegard Hansen,
Stævnevej 15, Helnæs
22. juli Ruth Birgit Hansen, Bøgeskovsvej 8, Helnæs