Velkommen


MIDLERTIDIG SOGNEPRÆST

Jørgen Mose Laursen
Tlf: 64 77 10 83
mose@laursen.mail.dk

Dreslette Kirke
Assens Provsti
Fyns Stift

3281
5911
3259
3266
3271

Goddag

Ø-præsten Jørgen Mose Laursen


Da jeg som konstitueret sognepræst skal vikariere i Dreslette og Helnæs sogne de næste måneder, er jeg blevet bedt om at skrive lidt om mig selv.

I 1980 fik jeg embede som sognepræst på Jegindø i Limfjorden – og residerende kapellan i Hvidbjerg-Lyngs sogne, Thyholm. Hér boede min kone Lise, vor datter Christina og jeg gennem 12 år i den smukt beliggende Jegindø præstegård med udsigt over Limfjorden.

I 1992 blev der en stilling ledig på Samsø, hvor vi gennem mange år havde besøgt nogle gode venner. Hér blev jeg sognepræst i Besser sogn og på den lille ø Tunø, som vi skulle sejle over til hver anden uge.

 Da jeg efterhånden så småt var ved at nærme mig pensionsalderen, fik vi tilbudt en dejlig lejlighed i Ringe. Det passede os rigtig godt, for så ville vi komme ganske tæt på vor datter og svigersøn og tre børnebørn, som bor i Heden. Derfor var det bare om at lade sig pensionere og flytte til den store ø Fyn.

Her har jeg nydt meget at kunne være til hjælp rundt omkring, hvor der i korte og længere perioder har været brug for en afløserpræst. Og i den forbindelse glæder det mig meget at kunne være til hjælp i Dreslette og Helnæs sogne, kirker og menigheder, hvor jeg allerede har fået en særdeles venlig modtagelse.

Så er der gudstjeneste

Månedens gudstjenester

September

4.   15.s.e.t.            11.00

11. 16.s.e.t.              9.00 (RG)

18. 17.s.e.t.            17.00  Høstgudstj. 

25. 18.s.e.t.             -

FRA KIRKEBOGEN


Døbt i Helnæs kirke:

24. juli Ava Ravn Reeh, Lunghøjvej 24, Faurskov
24. juli Noa Ravn Reeh, Lunghøjvej 24, Faurskov

Viet i Helnæs kirke:
21. maj Tina Gwen Holmehav Sørensen
og Allan Kruse Sørensen, Ryet 23, Helnæs

Bisat/begravet fra Helnæs kirke:
5. juli Birthe Gurli Lindegard Hansen,
Stævnevej 15, Helnæs
22. juli Ruth Birgit Hansen, Bøgeskovsvej 8, Helnæs